This page lists the local events scheduled across Europe for the 2024 edition.
As the registration process is on going, more events will soon be listed!

Registration: If you want to organize a local event in the framework of "Youth at the Top", you need to register.
Registration is possible from March 7th until April 30th 2024.

Register

Slovenia (2)

Destinacija Logarska dolina – Solčavsko ima veliko gozdov in zelenih površin, zato se bo letošnja tema lepo prepletala z našim…

Additional Info

Gozd ima v Triglavskem narodnem parku v Sloveniji pomembno vlogo, saj gre za območje, kjer se gozdovi razprostirajo na kar…

Additional Info

 

COORDINATION