The following protected areas and organizations are participating in this years 10th edition of Youth at the Top and are organizing local events throughout the Alps and Carpathians.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne. Počas potuliek prírodou budeme počúvať zvuky lesa, pozorovať nočných obyvateľov - netopierov a porozprávame sa o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Navštívime tajomnú roklinu  a zdoláme zopár vrcholov.

Additional Info

  • Destination: Branisko
  • Departure: July 13th
  • Return: July 14th
  • Organizer: Regionálne centrum ochrany prírody Prešov
  • Contact person: Marta Hrešová
 

COORDINATION