This page lists the local events scheduled across Europe for the 2024 edition.
As the registration process is ongoing, more events will be listed soon!

Registration: If you would like to organize a local event in the framework of "Youth at the Top", you need to register.

Registration is possible from March 7th until April 30th 2024.

Register here

Slovenia (2)

Destinacija Logarska dolina – Solčavsko ima veliko gozdov in zelenih površin, zato se bo letošnja tema lepo prepletala z našim…

Dodatne informacije

Gozd ima v Triglavskem narodnem parku v Sloveniji pomembno vlogo, saj gre za območje, kjer se gozdovi razprostirajo na kar…

Dodatne informacije

 

COORDINATION