REGIONAL CENTRE OF NATURE CONSERVANCY PRESOV

Youth at the Top 2018 - Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov © Marta Hrešová Youth at the Top 2018 - Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov © Marta Hrešová

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne.Porozprávame sa o využívaní krajiny našimi predkami a aké mýtické bytosti sa spájali s horskými lúkami

Map 2019

Koordinacija

alparc  With the financial support of   bundes      Monaco       

In partnership with  

      VNO               RMB             CNPA                  parks.swiss